• Egzaminy poprawkowe:

        25.08.2022 r., godzina 900 ,matematyka (sala 113); wychowanie fizyczne (sala gimnastyczna).

        26.08.2022 r., godzina 900, język angielski (sala 114); fizyka (sala 115).