• GRANTY PPGR

            Szanowni Państwo,

            Gmina Piła po przeanalizowaniu złożonych przez rodziców uczniów lub dorosłych uczniów szkół średnich oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

           • „Metalowe Inspiracje”

            9 listopada 2021 r. uczniowie klas: 6a, 6b i 6c pojechali wraz z opiekunami do Wałcza, do Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Dzieci wzięły udział w kilku warsztatach. W pracowni klocków edukacyjnych LEGO uczniowie projektowali, programowali i konstruowali roboty w oparciu o zestawy klocków. Pracowali w parach. Każda para otrzymała potrzebny sprzęt, zestawy klocków i tablet. Po wykonaniu mini robotów zorganizowany był ich wyścig.

           • „Jesienne drzewo”

            W naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III : „Jesienne drzewo”.

            Wśród nagrodzonych uczniów są:

            I miejsce – Zofia Kwintal kl. 1c

            II miejsce – Krystyna Huszcza kl. 1b

            III miejsce – Franciszek Białkowski kl. 2b

            Zaszczytne wyróżnienia otrzymali:

            Szymon Gorlas kl. 1b

            Anastazja Ślusarska kl. 1e

           • Spacer

            W październiku uczniowie klas 3 wybrali się na wycieczkę do Parku na Wyspie. Główną atrakcją była obserwacja przyrody. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów. Znajomość zasad orientacji w terenie mogli przećwiczyć posługując się mapą i kompasem. Z zebranych darów jesieni powstały podczas zajęć korekcyjno - kompensacyjnych piękne, kolorowe prace plastyczne.

           • O policji słów kilka

            28 października 2021 r. do naszej szkoły przybyła pani aspirant Magdalena Pałys - specjalista Wydziału Prezydialnego. Pani Magdalena bardzo ciekawie poprowadziła zajęcia dla uczniów klas: 6a, 6b i 6c. Opowiadała o tym, jakie należy mieć wykształcenie, by móc zacząć pracę w Policji oraz jakie studia należy podjąć, żeby zdobywać kolejne stopnie służbowe. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zadania powierzone są różnym służbom np. kryminalnej, śledczej, prewencyjnej czy kontrterrorystycznej oraz wspomagającej działalność policji w zakresie organizacyjnym. Kto wie, może ktoś z uczniów po spotkaniu z panią aspirant zainteresuje się i za kilka lat zostanie policjantem. Uczniowie klas: 6a, 6b i 6c serdecznie dziękują Pani Magdalenie Pałys za poświęcony czas i bardzo interesujące spotkanie.

        • Przyjaciele szkoły

         • ARCHIWUM STRONY SP2

         •            

        • Biuletyn informacji publicznej
        • Librus Synergia
        • MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

        • Nasze atuty