• Biblioteka szkolna czynna w poniedziałki od 8:00 do 14:00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku od 8:00 do 13:00.

    Nauczyciele: p. mgr Dorota Jaworska

     „Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła”
                                                                               W.Szymborska

    Biblioteka szkolna jest miejscem umożliwiającym realizację potrzeb i zainteresowań czytelniczo-edukacyjnych uczniów, nauczycieli i rodziców. Wspiera wykonanie zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i do korzystania z różnych źródeł informacji przydatnych w edukacji.

    Biblioteka zajmuje dwa obszerne pomieszczenia składające się z wypożyczalni i czytelni. Księgozbiór liczy ponad 18 tysięcy książek i broszur, materiałów audiowizualnych, rozmieszczonych wg działów UKD. Prenumerujemy 15 tytułów czasopism przydatnych zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

    Co daje czytanie książek?

    1. Redukuje stres
    Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować uczucie stresu.

    2. Poprawia pamięć
    Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej kondycji.

    3. Inspiruje
    Postaci fikcyjne mogą stanowić takie samo źródło inspiracji co spotkanie z żywym człowiekiem. Inspirować może wszystko – aktywności, którym się oddają, miejsca, które odwiedzają, decyzje, które podejmują…

    4. Rozwija wyobraźnię
    Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co dzieje się w książce – nieczęsto są to nawet rzeczy, których nie możemy zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, stymulując prawą półkulę mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

    5. Poprawia skupienie i koncentrację
    Czytanie powieści wymaga od nas skupienia uwagi przez dłuższy czas, co zdecydowanie poprawia naszą zdolność do koncentracji.

    6. Poszerza słownictwo
    Im więcej czytamy, tym większy mamy kontakt z różnorodnym, a nawet zupełnie nowym dla nas słownictwem. Taki kontakt samoistnie poszerza nasz własny zasób słów.

    7. Stymuluje mózg
    Warto czytać książki, żeby utrzymać swój mózg w dobrej formie. Mole książkowe mają  mniejszą szansę na rozwój Alzheimera, czytanie spowalnia także starczą demencję. 

    8. Wrażliwość na innych ludzi
    Warto czytać, żeby rozwijać własną empatię. Zaangażowanie w fikcję literacką pozwala nam na postawienie się na miejscu drugiego człowieka i zrozumienie go.

    9. Poszerza wiedzę
    Książki to ogromne skarbnice wiedzy. Tutaj nie trzeba dodatkowych argumentów.

    10. Zwiększa zdolności analityczne
    Czytanie rozwija  zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia. Często wymaga od czytelnika analizowania wydarzeń, faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń.

    11. Poprawia pisanie
    Im więcej czytasz, tym lepiej możesz rozwijać własny styl. Nie wspominając o tym, że częsty kontakt
    z tekstem pisanym uczy poprawności gramatycznej czy ortograficznej.


    12. Pomaga zasnąć
    Stworzenie wieczornego rytuału z książką daje naszemu ciału sygnał, że pora się zrelaksować
    i przygotować do snu.


    Zapraszamy i zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki!