• Pełna odpłatność za obiady w miesiącu luty 2023 r. wynosi 84 zł (12 dni x 7,00 zł.)
    Wpłaty należy dokonać w formie przelewu od 23.01.2023r. do 31.01.2023r.

    Przelewem na konto szkoły: 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

    Proszę o przestrzeganie terminu płatności!

    W tytule koniecznie musi być zawarte: miesiąc, za jaki dokonuje się opłaty, imię, nazwisko i klasa dziecka. (Przykład: obiady za miesiąc 05/2022 – Ala Kowalska, klasa 5a).

    WAŻNE!

    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

    • ul. Bydgoska 23   67 351 05 14 wew.10;
    • ul. Roosevelta 12  tel.67 210 52 09


    UWAGA!

    Jeżeli przelew jest dokonany 2 dni przed końcem terminu płatności, należy okazać dowód wpłaty intendentce lub wysłać emila(intendent1@Sp2pila.pl, intendent@SP2Pila.pl) z potwierdzeniem przelewu w celu wpisania na listę dzieci żywionych.