• Pełna odpłatność za obiady w miesiącu czerwcu 2022r. wynosi 75 zł (15 dni x 5,00 zł.)
    Wpłaty należy dokonać w formie przelewu od 23.05.2022r. do 27.05.2022r.

    Przelewem na konto szkoły: 14 1020 3844 0000 1502 0138 9261

    Proszę o przestrzeganie terminu płatności!

    W tytule koniecznie musi być zawarte: miesiąc, za jaki dokonuje się opłaty, imię, nazwisko i klasa dziecka. (Przykład: obiady za miesiąc 05/2022 – Ala Kowalska, klasa 5a).

    WAŻNE!

    W przypadku nieobecności dziecka w szkole, nie ma możliwości zabierania obiadów na wynos. Po zgłoszeniu nieobecności Intendentce, zgodnie z regulaminem, zostanie uwzględniona w kolejnym miesiącu. Jeśli są jakieś niejasności proszę o kontakt: ul. Bydgoska 23 67 351 05 14 wew.10 oraz ul.Roosevelta12 tel.67 210 52 09

    UWAGA!

    Jeżeli przelew jest dokonany 2 dni przed końcem terminu płatności, należy okazać dowód wpłaty intendentce lub wysłać emila(intendent1@Sp2pila.pl, intendent@SP2Pila.pl) z potwierdzeniem przelewu w celu wpisania na listę dzieci żywionych.