• W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

    Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf

    Prezydium Rady Rodziców

    w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

    w roku szkolnym 2023/2024

    Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Wioletta Wiśniewska

    Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Marzena Hałaburda

    Skarbnik Rady Rodziców – p. Edyta Michalak

    Sekretarz Rady Rodziców – p. Dominika Król

    Członkowie:

     

    • p. Anna Sobczyk
    • p. Wioletta Kin
    • p. Leszek Łukasiewicz


    Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
     

    • p. Anna Kubik - przewodniczący
    • p. Agnieszka Nikipierowicz
    • p. Laura Bąk

     

    Wpłaty na Radę Rodziców lub multimedia należy dokonywać podając imię i nazwisko ucznia, klasę oraz określić, czy wpłata jest na RR czy multimedia.

    Dane do konta Rady Rodziców

    Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

    ul. Roosevelta 12

    64-920 Piła

     

    PKO Bank Polski

    Oddział 1 w Pile ul. Bydgoska 2

    03 1020 3844 0000 1002 0260 8412