• O NAS

    • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku.
    • Bardzo chętnie współpracujemy z rodzicami.
    • Pracujemy w dwóch, położonych niedaleko od siebie budynkach (przy ul. Roosevelta i Bydgoskiej), co pozwala nam na pracę w systemie jednozmianowym.
    • Mamy świetną, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną – wielu spośród naszych nauczycieli jest egzaminatorami egzaminów zewnętrznych, instruktorami i trenerami.
    • Na terenie szkoły zapewniamy pomoc wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów oraz pomoc medyczną (pielęgniarka szkolna).
    • Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.
    • Szkoła dysponuje kilkoma salami gimnastycznymi, salami do gimnastyki, placem zabaw dla młodszych uczniów oraz boiskami, co pozwala naszym uczniom osiągać sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
    • Realizujemy projekty i innowacje, w szkole działają klasy patronackie oraz klasy o profilu sportowym.
    • Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej oraz smaczne posiłki w szkolnej stołówce.
    • Każdy uczeń ma własną szafkę.
    • Proponujemy naszym uczniom wiele form spędzania wolnego czasu i możliwość rozwijania pasji poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
    • Organizujemy atrakcyjne wycieczki, odwiedzamy muzea, galeria i teatry, aby nasi uczniowie lepiej poznali miasto i jego okolicę, Polskę i Europę.
    • Uczymy języków obcych, aby nasi uczniowie czuli się obywatelami Europy i świata.