• Regulamin_stołówki_szkolnej.pdf


    Śniadanie

    940 - 950

    1035 - 1045

    Obiad

    Obiady wydawane są od godziny 1130 ( dla uczniów, którzy zakończyli zajęcia w szkole) do godziny 1400.
     

    Przerwy obiadowe:

    1130 - 1145 klasy IV i V

    1230 - 1245 klasy VI

    1330 - 1345 klasy VII i VIII
     

    Płatności za obiady tylko w formie przelewu internetowego.