• Regulamin_stołówki_szkolnej.pdf


    Śniadanie

    940 - 950

    1035 - 1045

    Obiad

    Obiady wydawane są od godziny 1130 ( dla uczniów, którzy zakończyli zajęcia w szkole) do godziny 1400.
     

    Przerwy obiadowe:

    1130 - 1145 klasy IV i V

    1230 - 1250 klasy VI

    1335 - 1355 klasy VII i VIII
     

    * Wyjątek stanowi środa, gdzie klasa IV a spożywa posiłek o godzinie 1335 po zajęciach basenowych.

    Płatności za obiady tylko w formie przelewu internetowego.