• Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami:

    • Anna Połczyńska
    • Kama Frąckowska - Pilarska

    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

    •  

    Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

    •  

    Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:

    •