• ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE… SZANSĄ NA ROZWÓJ W EUROPEJSKIM WYMIARZE
    • ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE… SZANSĄ NA ROZWÓJ W EUROPEJSKIM WYMIARZE

    • 16.04.2023 21:01
    • W lutym 2022 r. szkoła aplikowała w konkursie wniosków programu Erasmus+ Akcja1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH).


     Tytuł projektu:
     Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości”
     Wartość projektu:  47893€
     Nr projektu:  2022-1-PL01-KA122-SCH-000074618
     Koordynator projektu: Lidia Wójciak
     Zespół projektowy: Barbara Ochocka, Lidia Wójciak, Agnieszka Kwolek i Katarzyna Sosnowska.
     Projekt spełnił wymagania i został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego realizacja rozpoczęła się 1 grudnia 2022 r. i trwać będzie 18 miesięcy.
    • więcej
    • Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.
    • Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    • 12.10.2023 09:13
    • Grupa pięciorga nauczycieli uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach realizacji projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1 , tytuł projektu: Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości.”
     Szkolenie Job shadowing odbyło się w dniach 27-31 marca 2023 r., w zespole szkolno-przedszkolnym w miasteczku Ruvo di Puglia w południowych Włoszech. Wizyta nauczycieli była ważnym wydarzeniem w tym malowniczym miasteczku. Hymnem państwowym Polski i Włoch oraz hymnem Zjednoczonej Europy powitały nas władze miasteczka i szkoły oraz dzieci i rodzice.
    • więcej
    • Szkolenie Job shadowing w zespole szkolno-przedszkolnym CEIP BILINGÜE ALMERIMAR w południowej Hiszpanii
    • Szkolenie Job shadowing w zespole szkolno-przedszkolnym CEIP BILINGÜE ALMERIMAR w południowej Hiszpanii

    • 29.05.2023 20:19
    • W dniach 8-12 maja 2023 r. kolejna grupa pięciorga nauczycieli uczestniczyła w drugim, wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach realizacji projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1 , tytuł projektu: „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości”.
     Szkolenie Job shadowing odbyło się w zespole szkolno-przedszkolnym CEIP BILINGÜE ALMERIMAR w  południowej Hiszpanii. Nauczyciele zostali serdecznie powitani programem artystycznym w wykonaniu uczniów odwiedzanej szkoły.
    • więcej
    • „Kreatywność w cyfrowym świecie”
    • „Kreatywność w cyfrowym świecie”

    • 11.10.2023 22:33
    • rupa pięciorga nauczycieli uczestniczyła w kursie doskonalącym kompetencje cyfrowe „Kreatywność w cyfrowym świecie”, który odbył się w dniach 26-30 czerwca 2023 r., w Grecji w Heraklionie.
     Podczas kursu nauczyciele zapoznali się z cyfrowymi narzędziami, aplikacjami, platformami i programami, które można wykorzystać i zastosować w naszej szkole na wszystkich poziomach kształcenia.
     Pięć dni aktywnego poznawania narzędzi cyfrowych z pewnością było doświadczeniem pełnym wrażeń i ciekawych rozwiązań dla edukacji. Różnorodność zastosowania narzędzi cyfrowych w edukacji od małego dziecka do nastolatka jest dużym wsparciem w realizacji podstawy programowej.
     Zebrane doświadczenia ugruntowały wiedzę i poszerzyły kompetencje kluczowe nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych w modelu STEM jako alternatywy w procesie nauczania i uczenia się.
    • więcej
    • „Poprawa społecznego i emocjonalnego uczenia się w szkole”
    • „Poprawa społecznego i emocjonalnego uczenia się w szkole”

    • 11.10.2023 22:37
    • Zespół sześciorga nauczycieli uczestniczył w kursie doskonalącym kompetencje zawodowe w zakresie wspierania uczniów i dzieci w rozwijaniu ich umiejętności społecznych i emocjonalnych  „Poprawa społecznego i emocjonalnego uczenia się w szkole”. Kurs odbył się w dniach 21-26 sierpnia 2023 r. we Włoszech w Padwie.
     Podczas kursu nauczyciele pozyskali praktyczne wskazówki dotyczące wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i uczniów oraz poznali nowe narzędzia do zarządzania emocjonalnymi doświadczeniami uczniów, w tym do pracy nad sobą na poziomie osobistym. Uczestnicy kursu mieli też możliwość zweryfikowania własnego podejścia w zakresie zaspokojenia emocjonalnych potrzeb uczniów oraz podzielenia się praktycznymi pomysłami, które będą mogli wdrożyć w swoich działaniach wychowawczych. Zebrane doświadczenia ugruntują wiedzę i poszerzą kompetencje kluczowe nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie zaspokajania emocjonalnych, społecznych i behawioralnych potrzeb uczniów. Wypracowane materiały warsztatowe znacząco wzbogaciły warsztat pracy nauczycieli, który jest gotowy do wdrażania zgodnie z potrzebami klasy, grupy rówieśniczej czy grupy terapeutycznej.
      
    • więcej