• Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.
   • Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

   • 12.10.2023 09:13
   • Grupa pięciorga nauczycieli uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym w ramach realizacji projektu szkolenia kadry pedagogicznej Erasmus+ KA1 , tytuł projektu: Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości.”
    Szkolenie Job shadowing odbyło się w dniach 27-31 marca 2023 r., w zespole szkolno-przedszkolnym w miasteczku Ruvo di Puglia w południowych Włoszech. Wizyta nauczycieli była ważnym wydarzeniem w tym malowniczym miasteczku. Hymnem państwowym Polski i Włoch oraz hymnem Zjednoczonej Europy powitały nas władze miasteczka i szkoły oraz dzieci i rodzice.
   • Zrealizowano bogaty w różnorodne aktywności program dla obserwacji pracy nauczycieli w szkole i przedszkolu. Towarzyszyły nam dodatkowo przygotowane działania zachęcające do nawiązania relacji zawodowych i podjęcia dalszej współpracy jako wartości dodanej. Nauczyciele poznali włoski system edukacji, metody pracy na lekcjach
    w modelu STEM oraz podejmowane przez szkołę działania w zakresie dbania o tradycje regionalne i narodowe.

    Miło nam poinformować, że włoska szkoła, która nas gościła na Job shadowing, została również laureatem nagrody EITA- innowacyjne nauczanie w 2023 r., podobnie jak nasza szkoła. Mieliśmy zatem okazję uczyć się od najlepszych. Rezultaty ich projektu były tematyką naszego szkolenia Job shadowing. Tak idea Erasmusa sprawdza się w konkretnym działaniu.

    https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/projects_en

    FILM.MP4

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.  Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

     

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Wyjątkowym wydarzeniem była polsko-włoska lekcja rówieśniczych klas jednocześnie, przy wykorzystaniu technologii cyfrowej. Uczniowie obu szkół poznali się, zaprezentowali szkoły i wspólnie wykonali zadanie wg instruktażu. To było wyjątkowe doświadczenie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie i wiele pozytywnych wrażeń zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, po każdej stronie ekranu.
    Wszystkie zdobyte doświadczenia i wiedza z zakresu modelu STEM z pewnością w naszej szkole wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz uatrakcyjnią metody i formy pracy dla realizacji podstawy programowej poczynając od przedszkola, a skończywszy na ósmej klasie.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

    Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile odbyli szkolenie Job shadowing we Włoszech.

     

   • Wróć do listy artykułów