• ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE… SZANSĄ NA ROZWÓJ W EUROPEJSKIM WYMIARZE
   • ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE… SZANSĄ NA ROZWÓJ W EUROPEJSKIM WYMIARZE

   • 16.04.2023 21:01
   • W lutym 2022 r. szkoła aplikowała w konkursie wniosków programu Erasmus+ Akcja1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH).


    Tytuł projektu:
    Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości”
    Wartość projektu:  47893€
    Nr projektu:  2022-1-PL01-KA122-SCH-000074618
    Koordynator projektu: Lidia Wójciak
    Zespół projektowy: Barbara Ochocka, Lidia Wójciak, Agnieszka Kwolek i Katarzyna Sosnowska.
    Projekt spełnił wymagania i został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a jego realizacja rozpoczęła się 1 grudnia 2022 r. i trwać będzie 18 miesięcy.
   • Podstawowe działania to:

    - zagraniczne szkolenia job-shadowing oparte na bezpośredniej obserwacji pracy nauczyciela w jego miejscu pracy;

    - zagraniczne kursy doskonalące i szkolenia, oparte na programie  i efektach uczenia się, odpowiadające naszym potrzebom.

    Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby szkoły, osób uczących się oraz wymagań cyfrowej rzeczywistości od nauczycieli i dzieci, które w przyszłości będą wykonywały zawody, tak naprawdę nieznane dzisiaj. Chcemy, by kompetencje przyszłości definiowały naszą szkołę, w której dzieci i nauczyciele będą mogli swobodnie się rozwijać w poczuciu pełnej wartości i sprawstwa.
    Dzisiaj nauczyciele sięgają po STEM często intuicyjnie w różnych projektach. Wobec powyższego zaistniała potrzeba, by wiedzę i umiejętności z tego zakresu zwiększyć i uporządkować. Uczestnicy projektu nauczą się dobierać narzędzia, technologie aktywnie wspierające dzieci w procesie uczenia się oraz planować
    i organizować zajęcia nastawione na odkrywanie świata na każdym poziomie edukacyjnym, od przedszkola do klasy VIII.

    Szkoła jednocześnie staje się miejscem wymiany doświadczeń i promotorem pilskiej edukacji na arenie międzynarodowej, której jesteśmy społecznością „uczącą się”.

   • Wróć do listy artykułów