• Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile będą się szkolić za granicą

     • W lutym 2022 r. szkoła aplikowała w konkursie wniosków programu Erasmus+ Akcja1 Mobilność uczniów
      i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH).

      Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę- akademia kompetencji przyszłości” to tytuł projektu o wartości 47893€,zarejestrowanego pod numerem 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074618, który spełnił wymagania
      i został zatwierdzony do realizacji przez NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS+ I EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI, a jego realizacja rozpocznie się od 1 października 2022 r.
      i trwać będzie 18 miesięcy.

      Podstawowe działania to:

      1.zagraniczne szkolenia job-shadowing oparte na bezpośredniej obserwacji pracy nauczyciela w jego miejscu pracy;

      2.zagraniczne kursy doskonalące i szkolenia, oparte na programie  i efektach uczenia się, odpowiadających naszym potrzebom;

      Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby szkoły, osób uczących się oraz wymagań cyfrowej rzeczywistości od nauczycieli i dzieci, które w przyszłości będą wykonywały zawody, tak naprawdę nie znane dzisiaj. Chcemy by kompetencje przyszłości definiowały naszą szkołę, gdzie uczniowie/dzieci i nauczyciele mogą swobodnie je rozwijać w poczuciu pełnej wartości i sprawstwa.

      Dzisiaj nauczyciele sięgają po STEM często intuicyjnie w różnych projektach ale nie nazywając ich w ten sposób, co wskazuje, że kompetencje cyfrowe nie są im obce. Zaistniała potrzeba by wiedzę i umiejętności z tego zakresu zwiększyć i uporządkować. Uczestnicy projektu nauczą się dobierać narzędzia, technologie aktywnie wspierające dziecko/ucznia w procesie uczenia się oraz planować i organizować lekcje/zajęcia nastawione na poszukiwanie, rozwiązywanie i odkrywanie na każdym poziomie edukacyjnym, od przedszkola do klasy VIII.

      Szkoła jednocześnie staje się miejscem wymiany doświadczeń i promotorem pilskiej edukacji na arenie międzynarodowej, której jesteśmy społecznością „uczącą się”.