• Z wizytą w escape roomie

     • 16 listopada 2021 r. klasa 5e wraz z pp. Anetą Marzec i Katarzyną Wiką uczestniczyła w Bibliotece Pedagogicznej w zajęciach: Klucz do Niepodległości – escape room. Uczniowie zostali podzieleni na 4 zespoły. Ich zadaniem było rozwiązanie 14 zagadek, w ściśle określonym czasie. Nasi wychowankowie musieli wykazać się dużą wiedzą, spostrzegawczością oraz współpracą w grupie, aby zdobyć przysłowiowy „klucz”.

      Zaangażowanie uczestników zabawy sięgało momentami zenitu. Dwie drużyny szływ przysłowiowy „łeb w łeb", stąd rozgrywka zakończyła się remisem, który związany byłz zakończeniem czasu przewidzianego na przejście escape roomu.

      Wszystkim uczniom ta forma nauki i zabawy bardzo się podobała. Z przyjemnością będziemy brać udział w kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękujemy pp. Barbarze Moskali Małgorzacie Olejnik za przygotowanie i przeprowadzenie tak ciekawych i pełnych emocji zajęć.

     • FESTIWAL REKREACJI „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”

     • 15 listopada 2021 r. ruszył w naszej szkole drugi etap projektu „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”. Jest to program realizowany w ramach „Festiwalu rekreacji”, czyli Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Celem projektu jest stworzenie kreatywnych miejsc zabaw służących dorosłym i dzieciom zarówno do dobrej i bezpiecznej zabawy, jak i integracji. W obu budynkach naszej szkoły zostały przyklejone na podłogach ogromne plansze do gry w: chińczyka, potrójne klasy oraz hopla.

      W erze gier komputerowych takie zabawy odchodzą w zapomnienie. Dzięki projektowi nasi uczniowie klas I-VIII będą mogli zapoznać się z zabawami z czasów dzieciństwa rodziców. Gry podwórkowe to wehikuł czasu przenoszący do beztroskiej krainy zabaw.

       

      Marta Sprenger i Anna Górka

     • GRANTY PPGR

     • Szanowni Państwo,

      Gmina Piła po przeanalizowaniu złożonych przez rodziców uczniów lub dorosłych uczniów szkół średnich oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

      W konsekwencji organizator konkursu nałożył na gminę obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach. W związku z powyższym, wszyscy opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu, są zobligowani dostarczyć do siedziby Gminy Piła następujące dokumenty:

      • poświadczające, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),

      • poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa),

      • poświadczające, że dziecko wskazane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny.

      Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Piły do dnia 08.12.2021 r. włącznie - (II piętro, pok. 205).

      Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będziez nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

      Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

      • 696 778 066

      • 539 994 705

      • 668 223 245

      • 668 802 977

       

     • „Metalowe Inspiracje”

     • 9 listopada 2021 r. uczniowie klas: 6a, 6b i 6c pojechali wraz z opiekunami do Wałcza, do Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. Dzieci wzięły udział w kilku warsztatach. W pracowni klocków edukacyjnych LEGO uczniowie projektowali, programowali i konstruowali roboty w oparciu o zestawy klocków. Pracowali w parach. Każda para otrzymała potrzebny sprzęt, zestawy klocków i tablet. Po wykonaniu mini robotów zorganizowany był ich wyścig.

      Drugim miejscem był Symulator Jazdy. Uczniowie mogli sprawdzić się w roli kierowcy samochodu wyścigowego. Urządzenie zostało tak skonstruowane, by jazda była jak najbardziej realistyczna. Jazda samochodem sprawiła przyszłym kierowcom bardzo dużo frajdy. Kolejne miejsce to Laboratorium OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Tam uczniowie dowiedzieli się, czym jest energia, jak jest wykorzystywana i poznali jej odnawialne źródła. Dowiedzieli się, że energię można pozyskać z powietrza, wody i światła.

      Zajęcia w laboratorium chemicznym były również bardzo ciekawe. Tam uczniowie przygotowali mydełko, które mogli zabrać ze sobą. Z dużą radością przygotowali tęczęw probówce. Prawidłowe wykonanie doświadczenia wymagało od uczniów zarówno cierpliwości, jak i dokładności podczas wykonywania zadania. Wynik sprawił dzieciom dużo satysfakcji. Pod koniec pobytu uczniowie zostali poczęstowani pizzą i pełni wrażeń wrócili do Piły. Serdecznie polecamy wizytę w Lokalnym Centrum Nauki. Naprawdę warto! W tym miejscu nie można się nudzić.

     • „Jesienne drzewo”

     • W naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III : „Jesienne drzewo”.

      Wśród nagrodzonych uczniów są:

      I miejsce – Zofia Kwintal kl. 1c

      II miejsce – Krystyna Huszcza kl. 1b

      III miejsce – Franciszek Białkowski kl. 2b

      Zaszczytne wyróżnienia otrzymali:

      Szymon Gorlas kl. 1b

      Anastazja Ślusarska kl. 1e

      Julian Schulz kl. 3b

      Mateusz Kucharski kl. 1c

      Emilia Malinowska kl. 3b

      Wszystkim uczniom , którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękuję za zaangażowanie i piękne prace. Wybór był bardzo trudny. Zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.

      Ewa Michalska - Hinca