• Uroczystość  Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2

     • W dniu 4 października 2022r. odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość, na którą czekali z niecierpliwością pierwszoklasiści. Od samego rana trwały gorączkowe przygotowania, a sami uczniowie byli niezwykle podekscytowani tym wydarzeniem. W uroczystości  Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich wzięli udział: dyrektor szkoły p. Barbara Ochocka, wicedyrektorzy: p. Ewa Kluge, p. Beata Lewicka – Kryut, p. Mariusz Mijalski, przedstawicielka Rady Rodziców p. Wioletta Wiśniewska i wychowawcy klas pierwszych. Dzieci ubrane w stroje galowe, w otoczeniu pięknych dekoracji, oczekiwały na ten niezwykły moment przyjęcia do społeczności pilskiej „ Dwójki”. Uroczystość poprowadziła p. Amelia Bogdańska. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje wiadomości i na ocenę celującą zdali egzamin przeprowadzony przez p. Amelię. Odpowiadali bezbłędnie na zadawane przez nią pytania i pięknie zaśpiewali piosenkę szkoły, której słowa będą im towarzyszyć, aż do jej ukończenia. W dalszej części uroczystości nastąpił doniosły moment ślubowania oraz akt pasowania na ucznia szkoły. Ukoronowaniem było wręczenie wszystkim pierwszoklasistom pamiątkowych dyplomów. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i wielu niezapomnianych chwil w naszej szkole.

     • Święto Niepodległości w naszej szkole

     • Nasza szkoła jak zwykle godnie uczciła Święto Niepodległości. W czwartkowe przedpołudnie uczniowie SP 2 wzięli udział w uroczystym apelu, na którym oprócz przypomnienia ważnych dat związanych z tym ważnym dla nas wszystkich świętem śpiewano również pieśni patriotyczne. Ponadto, dokładnie o godzinie 11.11 na boisku szkolnym uczniowie wraz z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

     • Sprzątanie zaniedbanych i opuszczonych grobów na cmentarzu przy alei Powstańców Wielkopolskich w Pile

     • W ramach innowacji ,,Z kulturą mi do twarzy’’ zorganizowaliśmy  akcję ,,Sprzątamy zaniedbane i opuszczone groby". 27 października 2022 roku w godzinach popołudniowych uczniowie klas: 4c, 5a, 6c udali się na stary cmentarz w celu uporządkowania zaniedbanych grobów. Przynieśli worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze i znicze. Wykazali się zaangażowaniem i pracowitością przy zgrabianiu liści, wyrywaniu trawy i chwastów.

      Radością napawa fakt, że potraktowali wolny czas na sprzątanie cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Akcja zakończyła się zapaleniem zniczy na uporządkowanych grobach oraz modlitwą za zmarłych.

     • Wypożyczalnia gier - Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej

     • Młodzież naszej szkoły wzięła udział w grze edukacyjnej „Reporterzy i reporterki na globalnym Południu”. Uczniowie w trakcie gry mieli za zadanie poznać lokalną rzeczywistość, warunki życiowe oraz działalność społeczną czterech krajów Afryki Wschodniej: Ugandy, Kenii, Somalii oraz Sudanu Południowego. Gracze zwracali uwagę na: podobieństwa między mieszkankami i mieszkańcami Polski, a społeczeństwami krajów pokazanych w grze oraz zasady Kodeksu ds. obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Na podstawie zdobytych wiadomości uczniowie stworzyli specjalne wydanie gazety „Wieści ze świata”. Dzięki wspólnej grze młodzież nie tylko miała okazję do zabawy, ale przede wszystkim rozwinęła świadomość globalnych współzależności.

     • Pierwsze zajęcia w ramach programu #Super Koderzy już za nami!

     • 11 października 2022 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji ścieżki Odkrywcy fizyki. Podczas zajęć został zaprezentowany uczniom zestaw Photon Fizyka oraz sam robot Photon.Nauczyciel na początku wspólnie z uczniami przypomniał jednostki długości, wagi i czasu oraz sposoby ich mierzenia. Uczniowie podczas zajęć dokonywali pomiarów robota przy użyciu odpowiednich narzędzi do mierzenia, a wszystkie pomiary odnotowywali w tabeli na karcie pracy. Mieli również możliwość zważyć robota przy użyciu siłomierza. Uczniowie podczas tych zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem i chętnie wykonywali zaplanowane działania.