• Europejski Festyn Integracyjny

     • 5.04.2024 r. uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w Europejskiej Paradzie, a później w Europejskim Festynie Integracyjnym w Parku na Wyspie. Piątkowe wydarzenia były podsumowaniem działań podejmowanych przez „Jubileuszowe Szkolne Kluby Europejskie”.  Przedstawiciel każdej ze szkół losował kraj należący do Unii Europejskiej. Animatorka Europejska – pani Agnieszka Płóciennik wylosowała Niemcy.

      Uczniowie z naszej szkoły byli przebrani za bohaterów baśni Braci Grimm, wynalazców i kompozytorów, piłkarzy z Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Pozostali uczniowie posiadali elementy ubrań w barwach niemieckiej flagi. Po przejściu z placu Staszica na Wyspę można było podziwiać drewniane domki przyozdobione w charakterystyczne elementy i barwy wylosowanego kraju. Ostatnim punktem festynu był występ uczniów reprezentujących poszczególne szkoły. Widowisko sprawiło ogromną radość zarówno występującym, jak i widzom. W opisanym przedsięwzięciu wzięło udział wielu rodziców, nauczycieli i uczniów. Wspaniale było móc obserwować zaangażowanie wielu osób w tego typu przedsięwzięcie. Rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie stali się zespołem osób kreatywnych. Każda osoba zaangażowana zasługuje na duże podziękowanie. Możemy być dumni z tak dobrze przygotowanego projektu.

     • Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego organizowanym przez Poznańskiego Kuratora Oświaty.  Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień
      i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy, umiejętności z zakresu języka polskiego, pobudzenie twórczego myślenia, ale też rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.  

      Sława Łusiewicz uczennica klasy 8b, Aleksander Sosnowski – uczeń klasy 8b oraz młodszy kolega Damian Błauciak z klasy 7b,  przeszli śpiewająco przez etap szkolny i rejonowy. Na obu szczeblach uzyskali wystarczającą ilość punktów, by do końca uczestniczyć w rywalizacji. Dzięki ogromniej pracy
       i zaangażowaniu, w etapie wojewódzkim  uzyskali tytuł finalisty konkursu.

      To ogromny sukces naszych uczniów. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia.

     • X Miejski Konkurs Piosenki „Rozśpiewane Pierwszaki”

     • Dnia 8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile odbył się X Miejski Konkurs Piosenki „Rozśpiewane Pierwszaki”. Podczas konkursu każda pilska szkoła mogła zaprezentować dwóch laureatów nagrodzonych w etapie szkolnym oraz zespół wokalny. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło osiem szkół podstawowych: SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5,  SP-6, SP-11, SP-12. Na scenie w pilskiej „Dwójce” wystąpiło dziesięciu solistów oraz cztery zespoły wokalne.  Konkurs rozpoczął się od pięknego występu seniorek z Zespołu Pilanki,  Publiczność miała przyjemność wysłuchania w wykonaniu seniorek utworów: „Są takie dni” z repertuaru Urszuli Sipińskiej oraz „Les Champs-Elysees ” z repertuaru Joe Dassin.  Śpiew seniorek dostarczył moc wrażeń artystycznych licznie zgromadzonej publiczności i zmotywował uczestników konkursu do odważnych prezentacji swoich piosenek.  Występom pierwszoklasistów przysłuchiwało się  jury w składzie:

      p. Anna Budych  - instruktor w Klubie Seniora RCK FE,

      p. Małgorzata Nahajowska – Stadnik – nauczyciel muzyki,

      p. Julia Aleinikava - instruktor w Klubie Seniora RCK FE

      Celem konkursu jest upowszechnianie piosenki dziecięcej, która pozwala odkryć w dziecku jego naturalną muzykalność, rytm i radość śpiewania. Jury oceniało trafność doboru piosenki odpowiadającej warunkom głosowym, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom wokalny.

      Komisja przyznała następujące miejsca w kategorii soliści:

      • I miejsce – Antonina Wegner  - SP-12,
      • II miejsce – Martyna Filipczuk – SP-6 ,
      • II miejsce – Anna Dziadosz – SP-11,
      • III miejsce – Gabriela Hankowska – SP-5.

      Wyróżnienia:

      • Hanna Mielczarek – SP 2
      • Olaf Bartkowiak – SP-2,
      • Julia Małka – SP-4.

      W kategorii zespoły jury przyznało:

      • I miejsce -  zespół wokalny „Wesołe nutki”  z  SP – 2,
      • II miejsce – zespół wokalny z SP-1 z piosenką „Na wyspach Bergamutach”,
      • III miejsce – zespół wokalny z SP-1 z piosenką „W chmury daj nura”,
      • Wyróżnienia – zespół „Metrum”  z SP -11.

      W trakcie obrad komisji mogliśmy podziwiać śpiew  Zespołu Pilanki  w utworach: „Kwiatki dla matki” (mel. Ludowa) oraz „Obladi-Oblada  ”(z repertuaru The Beatles).  Uczeń Samorządu szkolnego, Damian Błauciak przekazał seniorkom oraz ich instruktorce p. Julii Aleinikavaj podziękowania za oprawę artystyczną.  Organizatorami konkursu były panie: Beata Lewicka-Kryut, Beata Szwarc-Gazda i Karolina Podrucka. Organizatorzy wraz z dyrektor szkoły Barbarą Ochocką  serdeczne dziękują  wszystkim uczestnikom za udział w  X edycji konkursu. Gratulujemy  wszystkim wykonawcom,  nauczycielom przygotowującym uczniów, rodzicom.  Życzymy dzieciom  kolejnych  sukcesów na wielu estradach w kraju i za granicą.